Eurasia REACH

Från och med 2 juni 2021 blir det obligatoriskt för importörer och tillverkare av kemiska ämnen och produkter i den Eurasiska Ekonomiska Unionen (Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien) följa Technical Regulation on Safety of Chemical Products (EAEU TR 041/2017), i dagligt tal kallad Eurasia REACH.

Eurasia REACH omfattar alla kemiska ämnen och blandningar förutom de som specifikt undantas i förordningens bilaga 1.

De viktigaste kraven  

 • Företag som verkar inom EaEU hade fram till 1 augusti 2020 på sig att notifiera sina ämnen så att deras ämnen kommer med på den lista av befintliga kemiska ämnen myndigheterna i EaEU:s medlemsländer nu sätter samman. 
 • Sammanställningen av den lista pågår och en preliminär lista för Ryssland innehållande 50 000 ämnen finns nu tillgänglig. Resultatet av den slutgiltiga inventeringen i Ryssland beräknas vara tillgänglig i februari/mars 2021. 
 • Lagstiftningen innehåller även gränsvärden för begränsade ämnen, restriktioner kring farliga ämnen i varor samt krav på utformning av säkerhetsinformation, identifiering och märkning av produkter och terminologi.  
 • Registrering av kemiska ämnen och blandningar hos ansvarig myndighet i en av EaEU:s medlemsländer. 

Hur Intertek kan hjälpa till

Vi kan hjälpa ert företag med de tester, den dokumentation och den notifiering och registrering som krävs för att möta kraven i Eurasia REACH:

 • Strategier för registrering.
 • Rådgivning efter notifiering och registrering. 
 • Kontroll om era ämnen finns upptagna på EaEU:s förteckning över befintliga ämnen och blandningar.
 • Klassificering och märkning av ämnen.
 • Framtagning och registrering av säkerhetsdatablad.
 • Eurasia REACH Only Representation och framtagning och inlämning av registreringsdokumentation.
 • Bevakning av notifiering och registrering. 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen