Food Contact Materials EG 1935/2004

Intertek har djup kompetens och mångårig erfarenhet inom EU:s regelverk för material som kommer i kontakt med livsmedel.

Inom EU regleras material avsedda att komma i kontakt med livsmedel av ramförordning (EG)1935/2004. Den gäller för alla typer av material som kommer i kontakt med livsmedel och sätter upp ett ramverk av generella krav, bland annat på spårbarheten hos materialen från produktion till tillträde på marknaden, samt att god tillverkningsed utövas.

Både tillverkare av material och produkter och livsmedelsföretagare omfattas av förordningen. Den säger säger att materialet under avsedda användningsförhållanden inte får överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det utgör en risk för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning, eller medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper. 

De viktigaste kraven

  • ett system för spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt i leveranskedjan, utom vid försäljning direkt till konsument, ska finnas på plats.
  • utformning av märkningen av material och produkter.
  • God tillverkningssed (GMP) enligt förordning (EG) nr 2023/2006.
  • Utöver ramförordningen finns för vissa enskilda produkter och ämnen  (t ex plast, återvunnen plast och keramik) givna författningar. För plast i kontakt med livsmedel gäller exempelvis EU:s plastförordning (EG) nr 10/2011.
  • Särskilda förordningar och direktiv finns även för återvunnen plast, aktiva och intelligenta material, regenererad cellulosa, keramiska produkter, epoxiderivat, N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen från dinappar och tröstnappar av elastomer eller gummi.

Hur Intertek kan hjälpa till

  • rådgivning om regulatoriska krav för era kontaktmaterial och produkter
  • framtagning av strategi för regelefterlevnad samt utformning och optimering av lämpliga testprotokoll
  • genomförande av relevanta analyser och tester
  • visa att er tillverkningsprocess uppfyller reglerna för god tillverkningssed (GMP)
  • ansökningar till EFSA
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00