Kemiska produkter

Intertek har unik kompetens inom kemikalielagstiftning, hantering och analys av kemiska produkter.

Våra kemikalierådgivare är experter inom sina områden med gedigen erfarenhet av arbete inom forskning och industri. De stöttar tillverkare, importörer och distributörer av kemiska produkter (ämnen och blandningar) i arbetet med att leva upp till lagstiftningskrav, både inom EU och på världsmarknaden.

Hur Intertek kan hjälpa till

  • Framtagning av säkerhetsdatablad
  • Märkning av kemiska ämnen och blandningar enligt Artikel 17 i CLP
  • PCN notifiering, rapportering av giftinformation till ECHAs nya inlämningsportal
  • Generering av UFI-koder
  • Analys av kemiska ämnen och blandningar
  • Support med tredjepartcertifieringar av kemiska produkter
  • Anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret (C&L Inventory)
  • Anmälan till produktregister i EUs medlemsstater
  • Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods
  • Reach – registreringar
 

Andrapartsrevision

Oberoende utvärdering av hur ert företag lever upp till den kemikalielagstiftning era produkter omfattas av.

Utbildning och Workshops

I vårt breda utbildningsprogram delar Interteks experter med sig av sitt kunnande och sin praktiska erfarenhet.
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00