Kemiska produkter

Intertek har unik kompetens inom kemikalielagstiftning, hantering och analys av kemiska produkter.

Våra kemikalierådgivare är experter inom sina områden med gedigen erfarenhet av arbete inom forskning och industri. De stöttar tillverkare, importörer och distributörer av kemiska produkter (enskilda ämnen och blandningar) i arbetet med att leva upp till lagstiftningskrav, både inom EU och på världsmarknaden.

Dessutom har vi ett unikt globalt nätverk av laboratorier som utför olika typer av kemisk analys för att kvantitativt och/eller kvalitativt bestämma den kemiska sammansättningen av ett prov. Våra laboratorier besitter stor erfarenhet inom analytisk kemi och vi erbjuder både kompletta analyspaket och riskbaserad kemisk analys. 

 

Andrapartsrevision

Oberoende utvärdering av hur ert företag lever upp till den kemikalielagstiftning era produkter omfattas av.

Utbildning och Workshops

I vårt breda utbildningsprogram delar Interteks experter med sig av sitt kunnande och sin praktiska erfarenhet.
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen