KKDIK – REACH-lagstiftning i Turkiet

Interteks experter stöttar er i arbetet med att uppfylla kraven på förregistrering och registrering i den turkiska REACH-lagstiftningen KKDIK.

Enligt den turkiska lagstiftningen KKDIK ska företag förregistrera och registrera ämnen som tillverkas eller placeras på den turkiska marknaden. Detta gäller alla ämnen som antingen säljs separat eller används i blandningar eller i varor i mängder över 1 ton per år.

Företag som exporterar kemiska ämnen till Turkiet kan utse en Only Representative (OR) som lämnar in både KKDIK-registrering och CLP-anmälan för deras räkning. Deadlines för förregistrering och registreringen gäller alla ämnen, oberoende av klassificering eller mängd över 1 ton per år: 

  • För-MBDF-anmälningar accepteras efter 31 dec 2020
  • Alla registreringar måste slutföras senast 31 dec 2023.

Efter 31 dec 2023 får inga oregistrerade ämnen som omfattas av KKDIK-kraven tillverkas eller saluföras i Turkiet.

Hur Intertek kan hjälpa till

Våra experter kan hjälpa ert företag genom hela KKDIK-processen. Vi kan bland annat erbjuda:

  • KKDIK Only Representative enligt KKDIK artikel 9 genom vårt turkiska bolag.
  • Förregistering enligt KKDIK
  • Klassificerings- och märkningsanmälan till turkiska myndigheter
  • KKDIK-registrering inklusive Sief-aktiviteter
  • Framtagning av säkerhetsdatablad inklusive turkisk språkkontroll av en turkisk representant certifierad enligt KKDIK Bilaga XVIII 
+ 46 8 750 00 00
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen