Konfliktmineraler

Allt fler länder har infört eller kommer att införa regelverk kring så kallade konfliktmineraler. Det nuvarande amerikanska regelverket Dodd Frank Act följs 2021 av EU-lagstiftning.

Konfliktmineraler kallas mineraler vars utvinning stödjer väpnade konflikter och i samband med detta ofta brott mot mänskliga rättigheter. 

USA:s Dodd Fram Act Sec 1502

  • Med konfliktmineraler avses tenn, tantal (utvinns från coltan), wolfram och guld som bryts i Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder.
  • Omfattas gör de företag som är registrerade på den amerikanska börsen (US Securities and Exchange Commission - SEC).
  • Företagen är ålagda att årligen lämna in en rapport till SEC om hur de säkerställt spårbarheten hos de mineraler de använder. 
  • Som leverantör till ett företag som omfattas av rapporteringskraven måste man ta reda om produkterna innehåller konfliktmineraler enligt lagens krav.

EU:s förordning om konfliktmineraler

Inom EU väntas lagstiftning kring konfliktmineraler träda i kraft den 1 januari 2021. Den nya förordningen tvingar alla utom de allra minsta importörerna av tenn, volfram, tantal och guld att omsorgsfullt kontrollera sina leverantörer. Stora tillverkare (med fler än 500 anställda) uppmanas också att kontinuerligt rapportera om sina metoder för anskaffning samt registrera sig i ett EU-register.  

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen