EU:s Kosmetikaförordning - Säkerhetsrapport för kosmetika (CPSR)

Expertstöd genom hela processen.

I enlighet med EU:s kosmetikaförordning ska det för varje kosmetisk produkt finnas ett produktinformationsdokument (Product Information File – PIF). En av det viktigaste delarna i en PIF är säkerhetsrapporten (Cosmetic Product Safety Report – CPSR), ett vetenskapligt dokument som konstaterar att produkten är säker att använda. 

En säkerhetsrapport består av två delar; Del A: Säkerhetsinformation om den kosmetiska produkten och Del B: Säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten. 

Del A ska innehålla:

Produktens kvantitativa och kvalititativa sammansättning

 • Fysikaliska och kemiska egenskaper och stabilitet
 • Mikrobiologisk kvalitet
 • Orenheter, spår och förpackningsmaterial
 • Normal och rimligen förutsebar användning

Del B ska innehålla:

 • Slutsatser av bedömningen
 • Varningsmärkning och bruksanvisning
 • Motivering 
 • Uppgifter om säkerhetsbedömaren och godkännanden av Del B

Hur Intertek kan hjälpa till

Interteks expertrådgivare erbjuder vetenskapligt och regulatoriskt stöd från produktutveckling till lansering för att säkerställa compliance med kosmetikaförordningen ((EC) No 1223/2009). Vi kan bland annat

 • Utvärdera produktformuleringar för att säkerställa korrekta säkerhetsmarginaler för varje ingrediens.
 • Designa och genomföra analytiska eller kliniska säkerhetstester
 • Samla in nödvändig dokumentation
 • Gapanalys.   
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kosmetiska produkter