Kosmetiska produkter

Vilka regler som gäller för en kosmetisk produkt skiljer sig från marknad till marknad och mellan produkttyperna. Dessutom förändras regelverken i takt med utvecklingen i en ovanligt snabbrörlig bransch.

Interteks konsulter har mångårig erfarenhet av att hjälpa tillverkare, importörer och återförsäljare av kosmetika, hud- och hårvårdsprodukter att tolka och implementera de lagstiftningskrav som ställs på olika marknader runt om i världen. De vet vilken dokumentation som behövs för en ekologisk ansiktskräm inom EU, hur en hårfärg ska märkas i Kina eller hur man gör korrekta säkerhetsbedömningar för USA.

Dessutom har vi ett stort nätverk av kemiska analyslaboratorier världen över. 

 

Hur Intertek kan hjälpa till

 
  • Processer för chemical compliance (efterlevnad av nationell och internationell kemikalielagstiftning)
  • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter
  • Rådgivning kring säkerhetstester 
  • Rådgivning kring produktpåståenden (”claims”) 
  • Analys för REACH
  • Bionedbrytbarhetsstudier och produkttestning
  • Provning och analys av förpackningar

 

  • Produktanmälan till EU-kommissionens elektroniska kosmetikaregister CPNP.

 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen