California Proposition 65

Proposition 65, eller “Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” gäller för i stort sett alla produkter som säljs i delstaten Kalifornien, oavsett om det är direkt till konsument eller till andra företag.

Trots att Proposition 65 egentligen är en specifikt kalifornisk lagstiftning innebär den i praktiken att alla som verkar på USA-marknaden måste förhålla sig till den. Prop 65 compliance är ofta ett uttalat krav från nordamerikanska kunder.

Vad lagen kräver 

Proposition 65 bygger på en lista med fler än 900 olika kemiska ämnen som idag finns i de flesta produkter. Det företag som medvetet utsätter antingen sina egna medarbetare eller medborgarna i stort för någon av de kemiska ämnen som finns på denna lista måste, om nivåerna är tillräckligt höga för att utgöra en risk, varna för att kemikalien finns på arbetsplatsen. Detsamma gäller tillverkare av konsumentprodukter som innehåller någon av kemikalierna på listan. 

Det som gör Proposition 65 unik är att den upprätthålls genom civilrättsliga stämningar och inte genom myndighetsutövning. Det betyder att en privatperson i Kalifornien kan stämma ett företag som man anser inte följer lagstiftningen. Om domstolen sedan dömer till företagets nackdel måste företaget betala, ofta höga, skadestånd och dyra rättegångskostnader. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen