EU:s WEEE-direktiv (Elavfall)

Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av producentansvar för avfall. Detta regleras i WEEE-direktivet (2012/19/EU).

EU:s WEEE-direktiv (Waste Electronics and Electrical Equipment) lägger ansvaret för att återvinna (insamling, hantering och miljövänlig destruktion) elektrisk och elektronisk utrustning på tillverkaren. 

Detta sker på nationell nivå. Den som bedriver försäljning i flera EU-länder måste alltså se till att följa de regler som gäller i respektive land. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kemiska ämnen