Certifierande provning på plats

Att outsourca driften av det egna provningslabbet ger ABB tillgång till ackrediterad elsäkerhetsprovning på hemmaplan.

ABB:s produktprovningslabb ligger i nära anslutning till företagets egen FoU-avdelning för Control Products i Västerås. Labbet och all utrustning ägs av ABB, men driften är sedan 1998 outsourcad till Intertek. Ett arrangemang som ger ABB full tillgänglighet till labbresurserna för utvecklingsprovning samtidigt som ackrediterad slutprovning finns på gångavstånd från FoU och produktion.

Den stora fördelen för oss är att vi kan göra certifierande provning direkt i vårt labb där vi har kontroll över beläggningen, säger Tobias Gentzell, utvecklingschef, ABB Control Products. På så sätt kommer vi snabbare ut på marknaden, vilket självklart är en konkurrensfördel.

Intertek har ABB dessutom en partner som har den senaste kunskapen om lagkrav och standarder på de olika marknader där de verkar samtidigt som man har byggt upp en stor kompetens om just ABB:s produkter.

- Kontinuiteten och den specialkompetens Interteks personal har byggt upp är viktig eftersom det gör att de förstår hur standarderna bäst ska tolkas utifrån våra produkter, säger Tobias Gentzell.

Kontakten mellan ABB och Intertek är tät. Varje vecka träffas representanter från ABB och Intertek för avstämning och planering av det löpande arbetet. På kvartalsmöten diskuteras utvecklingen framåt samt framtida standardsläpp och hur de kan påverka verksamheten. Men diskussioner om tolkningar och testmetoder pågår ständigt.

- Vi vill involvera Intertek tidigt i våra projekt så att vi har en samsyn om hur produkterna ska provas och hur vi tolkar standarden, säger Tobias Gentzell. Annars kanske vår tolkning inte stämmer med certifieringsorganets tolkning och då riskerar vi att lanseringen av produkten försenas.

ABB Control Products och Intertek

ABB Control Products är en affärsenhet under ABB:s Low Voltage Products-division. Med basen i Västerås utvecklar och tillverkar enhetens 430 anställda kontaktorer, tryckknappar, mjukstartare, och ljusbågsvakter för exempelvis vind- och solkraft, marina applikationer och vattenhantering. I labbet i Västerås provar Intertek lågspänningsprodukter. Man utför både utvecklingsprovning och ackrediterad provning för CB- och UL-certifikat. Intertek bevittnar även ABB:s egen högeffektsprovning. På så vis får även den provningen ackrediterad tredjepartsstatus.

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase