Autostore: Regulatorisk expertis stöttar snabb expansion

Under 2020 gav Covid-19 nätshoppingen en explosiv skjuts och det är troligt att vårt sätt att shoppa förändrats för alltid. För norska Autostore som levererar automatiserade lagerhållningslösningar har 2020 inneburit att utvecklingen, som redan innan Covid-19 var imponerande, tagit fart bortom deras vildaste drömmar.

Att se Autostores automatiserade lagerhållningslösning i aktion är lite som en science fiction-film. Hjulförsedda robotar kilar fram och tillbaka på ett enormt rutnät av aluminium. Med jämna mellanrum stannar de till och fiskar upp en låda med produkter ur rutnätets inre, kilar iväg igen och levererar via en inbyggd hiss lådan till en plockare som får precis de artiklar hen behöver just när de behövs.

Från början tillkom Autostore som en lösning på ett internt problem. Fram till år 2000 var företaget Hatteland en av Nordens största distributörer av elektronikkomponenter och på 1990-talet behövde deras lager byggas ut och moderniseras. 1996 föddes idén till en automatiserad lagerlösning hos företagets teknikchef Ingvar Hognaland. De första prototyperna installerades hos Hatteland 2002, och två år senare tog företaget beslutet att kommersialisera produkten, som döptes till Autostore.

2016 knoppades Autostore av från Hatteland. Sedan dess har utvecklingen skett i snabb takt, för att under det senaste året accelerera till raketfart.

– Under 2020 har vi anställt 90 personer och vi räknar med att anställa ytterligare 100 under 2021, säger Ivar Fjeldheim, Director of Product Management på Autostore. Och ur försäljningsperspektiv har de senaste månaderna varit helt fantastiska.

Tekniskt och regulatoriskt komplexa produkter

Autostores snabba tekniska och marknadsmässiga utveckling – systemet finns idag i över 30 länder – har inte varit utan utmaningar, speciellt inte på den regulatoriska arenan. 

–  Vi arbetar med helt nya produkter som sällan har en tydlig plats i befintliga regelverk och standarder, säger Ivar Fjeldheim. Det gör att de regulatoriska experter vi samarbetar med verkligen måste vara experter, självklart inom sina egna områden, men också på våra produkter.

Därför lägger Autostore sig vinn om att bygga långsiktiga partnerskap med sina leverantörer av regulatorisk kompetens, provning och certifiering. Ivar Fjeldheim igen:

–  Vi jagar inte lägsta pris för varje provning, vi vill bygga upp kompetens hos våra leverantörer och skapa tillit mellan dem och oss. Det gäller att hitta en samarbetspartner man kan lita på och sedan lita på dem. 

Utveckling med compliance i bakhuvudet

Autostores samarbete med Intertek inleddes 2013 i samband med inträde på den Nordamerikanska marknaden. I dag arbetar Autostore med Intertek främst inom in regulatorisk rådgivning och certifieringshandläggning, men även ETL-märkning och en del elsäkerhets- och EMC-provning samt rådgivning inom batteri- och energilagring ingår i samarbetet. 

På Intertek har Autostore tillgång till ett dedikerat team med kompetens inom global market access, projektledning, kemikaliehantering, elsäkerhet och EMC/radio. Möjligheten finns självklart också att plocka in kompetens inom andra områden vid behov. Till exempel har Interteks batterikompetens under de senaste åren spelat en framträdande roll, då Autostore utvecklat en egen batterilösning för sina produkter.

Autostore lägger sig också vinn om att ta med de regulatoriska kraven tidigt i processen när produkter ska uppdateras eller nya produkter utvecklas. 

–  Med det arbetssättet spar vi otroligt mycket tid och pengar, säger Mariana Saravia, koordinator inom global compliance på Autostore. Ett fel som upptäcks tidigt tar kanske ett par dagar att åtgärda, upptäcks samma fel i slutet av en godkännandeprocess är det förlorade månader vi talar om. 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase