Electrolux sätter sin egen standard

Hos Electrolux går hållbarhetsfrågorna hand i hand med frågor om produktkvalitet och leveranssäkerhet. Att hållbarhet är en integrerad del inköpsarbetet är nyckeln till företagets framgång på hållbarhetsområdet.

Med över 50 miljoner sålda produkter varje år och nära 60 000 medarbetare globalt är Electrolux en av de stora spelarna inom tvätt, disk, vitvaror och småapparater för både professionellt och hemmabruk till kunder världen över. Som sådan, med ett antal starka varumärken, är ett proaktivt hållbarhetsarbete inte ett val utan en nödvändighet, menar Cecilia Nord, Director Responsible Sourcing, Group Sustainability Affairs på Electrolux.

– Varje produkt vi sätter vårt varumärke på är ett löfte till en konsument, säger hon. Vare sig det är en produkt som tillverkas i våra egna fabriker eller som vi köper av en leverantör ska den uppfylla det löftet – att produkten är tillverkad under schyssta omständigheter, med så lite påverkan på miljön som möjligt och att det hos oss och hos leverantören sker en ständig förbättring vad gäller de här aspekterna.

Utmaningar i leveranskedjan

Som globalt företag med egen tillverkning i 18 länder, bland annat Sverige, Tyskland, Rumänien, Thailand och Kina, köper Electrolux in både material och färdiga produkter från världens alla hörn. I dagsläget har företaget runt 4000 leverantörer, som alla har samma regler att förhålla sig till som Electrolux egna fabriker.

– Basen i vårt arbete med ansvarsfulla inköp är vår uppförandekod som täcker in både sociala aspekter och miljö, säger Cecilia Nord. För att hjälpa oss och våra leverantörer att leva upp till uppförandekoden har vi en egen standard, the Electrolux Workplace Standard, som i detalj listar de krav och regler som ska följas.

Med ett så stort antal leverantörer säger det sig självt att alla inte kan följas upp varje år. I stället arbetar Cecilia Nord och hennes kollegor med en riskbedömningsprocess där man i nära samarbete med inköpsorganisationen går igenom leverantörsbasen och sållar ut de leverantörer där riskerna för problem bedöms som störst. 

– Därefter arbetar vi med granskning, antingen med egna resurser eller med hjälp av en tredje part, fortsätter Cecilia Nord. Denna process går vi alltså igenom årligen, med målet att vi ska revidera de leverantörer vi identifi erar som kritiska minst vartannat år.

Balans mellan egna och externa resurser

Att arbeta med både interna och externa granskningsresurser är ett medvetet val. Ett nära samarbete med inköp är en viktig faktor för att hållbarhetsarbetet ska fungera och ett sådant samarbete byggs bäst med interna resurser, menar Cecilia Nord. Samtidigt finns många tillfällen då en extern leverantör är den bästa lösningen.

– Vi finns inte överallt, vi talar inte alla språk och vi har inte alltid den kompetens kring lokal kultur och lagstiftning och lokala förhållanden som krävs. Dessutom behöver vi utveckla vår interna kompetens genom att jämföra oss med och lära av en extern leverantör. Min uppfattning är att man bör satsa på en medveten balans mellan interna och externa resurser och veta varför man använder det ena eller det andra i olika situationer. Att hållbarhetsarbetet är väl förankrat inköpsorganisationen är en förutsättning för att det ska fungera, säger Cecilia Nord.

– För att vi som företag ska kunna arbeta tillsammans med våra leverantörer och stötta dem i hållbarhetsfrågor krävs en inköpsstrategi som belönar långsiktiga relationer mellan företaget och leverantören, säger hon. Det måste löna sig både för oss och för leverantören att leverantören aktivt arbetar med de här frågorna och kontinuerligt blir bättre.

Electrolux och Intertek

Intertek har samarbetat med Electrolux kring leverantörsgranskningar sedan 2007. I dagsläget omfattar samarbetet leverantörsgranskningar och även en del utbildningsaktiviteter, både hos Electrolux och hos deras leverantörer. Intertek har dessutom ett omfattande samarbete med Electrolux inom produktprovning och certifiering och stöttar även företaget i kemikaliefrågor, bland annat kring säkerhetsdatablad. 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase