Tuff marknad kräver kvalitet

Det går bra för El-Björn just nu. Trots eurokris och lågkonjunktur går produktionen för högtryck hos det småländska företaget. Dessutom satsar man rejält på utveckling – både av nya produkter och nya marknader.

El-Björn tillverkar och säljer produkter och lösningar för tillfällig kraft, ljus och klimat, det vill säga till exempel elcentraler, grenuttag, arbetsplatsbelysning, värmefläktar och avfuktare för byggprojekt. Kunderna finns inom bygg-, industri- och fastighetsbranschen, främst i Norden, men även i resten av Nordeuropa som Tyskland, Storbritannien, Polen och Baltikum.

Marknaden är tuff på många plan. Dels befinner sig produkterna i fysiskt tuffa miljöer som ställer höga krav på säkerhet och prestanda. Dels kräver konjunkturkänsliga kunder ständig förnyelse i form av mer energieffektiva lösningar.

– Just nu drivs vår produktutveckling till största delen just av kravet på energieffektivitet, säger Mattias Svensson, utvecklingschef på El-Björn. Våra kunder efterfrågar energieffektiva lösningar för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten. Dessutom påverkas många av våra produkter av lagkrav på området, som till exempel ekodesigndirektivet.

Även om det från kunderna är mycket fokus på energieffektivitet är ekodesigndirektivet långt ifrån den enda EU-lagstiftning som El-Björn måste ta hänsyn till.

– Både lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet påverkar den allra största delen av vårt produktsortiment, säger Mattias Svensson. Vi har ett stort antal standarder vi måste följa i vårt utvecklingsarbete. Som tur är har vi ett gott samarbete med specialister inom det området.

Långt samarbete med Intertek

El-Björns samarbete med Intertek går tillbaka så långt som till 1970-talet. Hur samarbetet sett ut har naturligtvis varierat, men S-märket har varit en röd tråd genom åren. Idag jobbar El Björn med S-märket för elsäkerhet på företagets standardsortiment på lågspänningssidan.

– Säkerhet, kvalitet och miljö är viktiga i El-Björns profil och S-märket stärker visualiseringen av detta till våra kunder, säger Mattias Svensson.

Intertek anlitas också kontinuerligt för att ta fram underlag för och verifiera El-Björns CE-märkning. Dessutom jobbar El-Björn med Interteks expertkonsulter för att reda ut kniviga regulatoriska frågor kring en produkt, gärna tidigt i produktutvecklingsprocessen. Detta är ett arbetssätt Mattias Svensson ser stora fördelar med.

– Vi kommer fortsättningsvis att arbeta allt mer så att vi tar med Interteks konsulter så tidigt som möjligt i processen när vi utvecklar en ny produkt, säger han. På det sättet fångar vi upp eventuella problem och kan lösa dem på ett tidigt stadium. Det gör att vi kortar ned processen och sparar pengar i våra utvecklingsprojekt.

Även El-Björns tydligare fokus på marknader utanför Norden gör att behovet av regulatorisk rådgivning ökat.

– Flera av våra produkter går på export och vi satsar på nya marknader. Intertek hjälper oss att utreda och tolka vilka regler och krav det är som gäller för just våra produkter på dessa marknaden.  

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase