Lokal kontakt, globalt perspektiv

Når malingsprodusenten Jotun arbeider for gruppe-ISO-sertifiseringer, er det bedre oversikt og tettere samarbeid som står i fokus.

Jotuns reise fra lokale sertifikater til gruppesertifisering for ISO 9001 og 14001, samt OHSAS 18001, har vært en trinnvis prosess. Firmaet fikk sin første ISO-sertifisering for over 25 år siden. Da ble firmaets hovedkontor i Sandefjord sertifisert i henhold til ISO 9001, tett etterfulgt av enkeltfirmaer i Østen og Midt-Østen. Et gruppeinitiativ i 2010 sørget for at alle produksjonsanlegg ble sertifisert i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001.  Siden har alle firmaets produksjonsanlegg over hele verden blitt pålagt å overholde alle tre standarder. 

I starten tok de lokale produksjonsanleggene seg selv av sine egne sertifiseringer, inkludert valg av sertifiseringsorgan. I 2012, og i tråd med en enda større global forpliktelse til sikkerhet, kvalitet og miljøet, valgte firmaet å signere en global rammeavtale med Intertek, Avtalen gjelder sertifisering i henhold til ISO 9001 og 14001, samt OHSAS 18001.

«Våre medarbeideres helse og sikkerhet har alltid hatt høyeste prioritet», sier Gary Pedersen, Jotuns Group HSEQ Governance Manager. «Sertifisering i henhold til OHSAS 18001 er en veldig god måte å bidra til administrasjonen av dette, kombinert med våre egne interne systemer, som også får oss til å tenke fremover. Ved å ta sterkere grep rundt hvordan vi administrerte sertifiseringene våre, og ved å utpeke et foretrukket sertifiseringsorgan, kunne vi sette større fokus på ISO-/OHSAS-sertifisering globalt.

«På den tiden var det veldig viktig for oss at sertifiseringspartneren vi valgte, var til stede i alle landene vi har virksomhet. Partneren måtte også ha god forståelse for bransjen. Malingsindustrien skiller seg fra normal kjemisk industri, og det er viktig at vår sertifiseringspartner forstår våre konkrete utfordringer knyttet til kvalitet, helse og miljø.»

Sertifisering på gruppenivå

Jotun valgte Intertek som sin globale sertifiseringspartner, og nå har tiden kommet for å ta det neste skrittet i samarbeidet. I mars 2016 signerte Jotun og Intertek en ny avtale. Den medfører at Jotuns ISO- og OHSAS-sertifikater skal være globale, og at de skal håndteres og planlegges fra Jotuns og Interteks respektive kontorer i Sandefjord. 

«Vår hovedgrunn til å velge gruppesertifisering nå, er at vi skal innføre et nytt Group HSEQ-system. Systemet skal dekke alle aspekter innen helse, sikkerhet og kvalitet for hele firmaet», sier Gary Pedersen. «Når systemet er implementert, vil det danne grunnlaget for vår revidering av ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 over hele verden.»

Heretter vil Jotun ha et eget team hos Intertek i Sandefjord. Teamet skal ha ekspertkunnskap om både firmaet og om hele malingsindustrien.

«Samarbeidet er fortsatt i oppstartsfasen, men vi ser for oss fordeler som bedre interaksjon mellom oss og Intertek, bedre oversikt og bedre kontroll», sier Gary Pedersen. «Vi gleder oss også til å kunne se og analysere trender på et globalt nivå og få flere tilbakemeldinger på hva vi bør vurdere når det kommer til kvalitet, helse og sikkerhet, samt miljømessige forbedringer i et større perspektiv.»

aqualine2
 Kort om Jotun

  • Grunnlagt i 1926, fortsatt familieeid
  • NOK 16,3 milliarder i omsetning
  • Hovedkontor i Sandefjord63 firmaer, 37 produksjonsanlegg og over 9800 ansatte over hele verden 
  • Produktene er tilgjengelige i over 100 land
  • Produserer maling, overflatebehandling og pulverlakker til dekorasjon og beskyttelse av overflater i hus og hjem, til skip og innen industrien