Outsourcing av miljötålighetsprovning bra modell för Saab

”Genom att outsourca till Intertek kan vi bibehålla ett modernt labb med kompetent personal som vi kan utnyttja optimalt i vår produktutvecklingscykel.”

På sin anläggning i Järfälla utanför Stockholm utvecklar Saabs  affärsområde Electronic Defence Systems system för övervakning, för att upptäcka och avvärja hot och skydda material och personal, samt flygplanselektronik för försvarsindustrin. Avancerad elektronisk utrustning som dessutom måste tåla extrema miljöförhållanden på land, till sjöss och i luften. Därför har man sedan 1970-talet drivit ett miljötålighetslabb för utvecklingsprovning av de egna produkterna.

Sedan 2012 är man i stället kund i labbet, som ägs och drivs av Intertek.

– Den största anledningen till att välja den här lösningen är naturligtvis att miljötålighetsprovning inte är vår kärnverksamhet. Vi är ett produktutvecklingsbolag och det är det vi ska fokusera våra resurser på, säger Per Fredriksson, utvecklingschef på Electronic Defence Systems i Järfälla.

Enligt Per Fredriksson är lösningen precis vad labbet – och Saab – behöver.

– Vi har fått in en organisation med en bred kundbas inom provning, som kan utveckla labbet och den spetskompetens som finns här, säger han. På det här sättet får vi tillgång till ett professionellt drivet labb med starka resurser, på vårt eget område.

 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase