Standardisering en plattform för förbättring

Under drygt 30 år har mycket hänt på verkstadsföretaget Rimaster – kunder, produktområden och produktionsställen har tillkommit. Med sina årligen återkommande revisioner har företagets certifiering enligt 9001 och 14001 fungerat som ett stöd genom alla förändringar.

Rimaster, med huvudkontor i östgötska Rimforsa, är en historia om framgångsrikt svenskt entreprenörskap. Företaget grundades 1982 som en mekanisk verkstad vars huvudprodukt var vedklyvare. Den mekaniska produktionen finns fortfarande kvar som en del av företaget, men med tiden har utveckling och tillverkning av elsystem och hytter för exempelvis skogs-, gruv- och lantbruksmaskiner blivit den betydande delen. Idag har företaget närmare 650 anställda och produktion på tre orter i Sverige, två i Polen och en i Kina och kunder över hela världen, kunder som ställer mycket höga krav på kvalitet.

– Vi har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 1995, säger Rimasters VD Tomas Stålnert. Då var det nytt och ganska ovanligt, men idag är en ISO 9001-certifiering en förutsättning för att kunna göra affärer i vår bransch. 

Konsoliderat certifikaten

Sedan något år har Rimaster valt att gå ifrån lokala certifikat till att ha ett certifikat på central nivå som omfattar alla produktionsställen. Detta för att, som Tomas Stålnert uttrycker det, ”driva koncernen som ett bolag”, med globala huvudprocesser som alla ingående delar arbetar efter. 

– Därför är den återkoppling på vårt arbete vi får från Interteks revisorer så viktig, säger han. Genom revisionerna får vi veta om processerna håller ihop och att vi är på rätt väg. Vi är ett entreprenörsdrivet bolag och det är viktigt för oss att se att vi inte divergerar för mycket från våra fastslagna processer. 

– Våra ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel gentemot omvärlden, men certifieringen fungerar också som ett led i standardiseringen av bolaget, säger Peter Haglund, kvalitetschef på Rimaster. Utan standardisering har vi ingen plattform för förbättringar. 

Tidiga med miljöcertifiering

Även på miljösidan var Rimaster tidigt ute med en certifiering. Sedan 2014 är alla företagets anläggningar inkluderade i det centrala ISO 14001-certifikatet. Miljösidan är dock en större utmaning för företaget, erkänner Tomas Stålnert. 

– Som kontraktstillverkare har vi liten möjlighet att påverka hur de produkter vi tillverkar påverkar miljön eftersom det är kunderna som specificerar vad de ska innehålla, säger han. Men även här är den input vi får under revisionerna ovärderlig. 

Rimaster och Intertek har en lång relation, något som både Tomas Stålnert och Peter Haglund ser som positivt.

– Intertek har varit med oss under stora delar av vår resa och har genom åren byggt upp en djup kunskap om vårt företag, säger Peter Haglund. Den kunskapen gör att vi får ut så mycket mer av revisionerna. 

Kort om Rimaster 

Rimaster är en partner för utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik och hytter för specialfordon. Kunderna finns världen över inom specialfordon för materialhantering, gruvbrytning, skogsbruk och jordbruk samt inom industriautomation. Företaget lanserade nyligen sina första egna produkter, en hytt och en digital styr- och kontrollenhet för elsystem, främst tänkta för specialfordon i krävande miljöer. Företaget har ca 650 anställda och anläggningar i Rimforsa (huvudkontor), Horn, Söderhamn, Czaplinek och Borne Sulinowo i Polen och Ningbo i Kina. 

Intertek har certifierat Rimaster enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 i många år.

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase