Värmlandstrafik - Från prispress till gemensam kvalitetsutveckling

Hur utvärderar man kvalitets- och miljöarbetet hos anbudsgivare i offentliga upphandlingar på ett tydligt och trovärdigt sätt? Värmlandstrafik har hittat en lösning.

Som namnet antyder ansvarar Värmlandstrafik för kollektivtrafiken i Värmland – tätortsbussar i mindre städer som Arvika, Kristinehamn och Säffle, lokaltåg mellan orter i länet och, i samarbete med SJ och Västtrafik, mellan Karlstad och Göteborg, skoltrafik i 15 kommuner och servicetrafik som färdtjänst och sjukresor. Totalt runt 9,6 miljoner resor om året.

Dock är det en ytterst liten del av alla de här resorna som sker med Värmlandstrafiks egna fordon. Lejonparten av trafiken drivs av entreprenörer som handlas upp genom offentlig upphandling. Regelverket kring offentliga upphandlingar är komplicerat, men i korthet går processen ut på att valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund, affären ska tilldelas den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden till det bästa priset. Priset väger ofta tungt, pris är ett tydligt utvärderingskriterium och får enligt lagen om offentlig upphandling inte åsidosättas. Samtidigt räcker det sällan för att upphandla den stabila samarbetspartner som ett bolag som Värmlandstrafik behöver. 

– I tidigare upphandlingar tittade vi enbart på lägsta pris, men för ett antal år sedan hade vi en entreprenör som gick i konkurs under avtalstiden, berättar Markus Bergman, trafikchef buss på Värmlandstrafik. 

Kvalitet en viktig parameter

Entreprenörens konkurs blev startskottet för Värmlandstrafiks arbete med att få in kvalitet som ett viktigt utvärderingskriterium vid sidan av pris. 

– Våra avtalstider är långa, åtta till tio år är normalt, och det är viktigt för oss att vi hittar en entreprenör som mår bra, säger Markus Bergman. Vi vill att våra entreprenörer samarbetar och utvecklas tillsammans med oss under avtalstiden.

Oberoende utvärdering

Om kvalitet ska vara ett viktigt kriterium i upphandlingarna måste man hitta en modell för att utvärdera kvalitet på ett trovärdigt sätt. Modellen Värmlandstrafik valt att använda bygger på Institutet för Kvalitetsutvecklings modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och innehåller ett verktyg för självutvärdering som anbudsgivarna fyller i. Denna självutvärdering fungerar sedan som underlag för en oberoende granskning som utförs av revisorer från Intertek. 

Revisorn besöker alla anbudsgivarna och intervjuar företagsledning och medarbetare för att söka bevis på att det som står i självutvärderingen verkligen stämmer. Precis som vid en kvalitetsrevision är frågorna som ställs vid intervjuerna inriktade på att undersöka om det finns ett systematiskt angreppssätt i organisationen och i vilken grad det arbetssättet förstås och tillämpas. 

Att utvärderingen av kvalitetsdelen i upphandlingen görs av en oberoende tredje part är viktigt, menar Markus Bergman.

–  Det handlar både om kompetens på kvalitetsområdet och om trovärdighet, säger han. Den här typen av upphandlingar överklagas ofta och vi måste kunna visa att vi utvärderat anbuden på ett korrekt och opartiskt sätt.

Värmlandstrafik har nu använt modellen i alla trafikupphandlingar sedan 2013, totalt fyra stycken och är mycket nöjda med hur det fungerar. 

–  Förutom att våra upphandlingar blir bättre vinner vi också på att kvalitetsarbetet blir ett samarbete mellan oss och entreprenören under avtalstiden. Vi utvecklas tillsammans mot ett gemensamt mål – att öka resandet med kollektivtrafiken.

cerello-line

Kort om Värmlandstrafik

Organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län: persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. 

  • Huvudkontor i Munkfors och kontor i Karlstad
  • 80 anställda
  • 160 bussar i linjetrafik
  • 14 tåg i linjetrafik
  • 75 schemalagda fordon i servicetrafik
  • 140 bussar i separat skoltrafik 

 Källa: Värmlandstrafiks tertialrapport 2 2018  

cerello-line

 

 

Utvärdering av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling

Många offentliga upphandlare söker ett effektivt, tydligt och trovärdigt sätt att bedöma kvalitet och hållbarhetskriterier som miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar hos anbudsgivarna

Det erbjuder vi på Intertek. Våra erfarna kvalitets- och hållbarhetsrevisorer utvärderar anbudsgivarnas arbetsmetodik och mognadsgrad på plats och ger din organisation ett opartiskt beslutsunderlag.

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase