Kalibrering: Behovet av tillförlitliga mätinstrument vid elsäkerhetsmätningar

30 October 2020

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft i Sverige. Den nya lagen ställer krav på hur elinstallationer ska utföras, kompetensen företaget behöver och hur den säkerställs, men också ansvaret kring utförandet och egenkontroll av verksamheten.

Säkerhet och mätprestanda är två viktiga krav vid kontroll av elektriska system. 

Godkänd isolationsresistans, ordentliga jordsystem och ett aktivt skydd för människor, elsystem och byggnader mot elstötar, brand och annan skada på utrustning ska enligt lagen säkerställas i alla elinstallationer. 

Vad  är det då man mäter med en installationstestare för att säkerställa det skydd och den elsäkerhet som krävs? Med en installationstestare kontrollerar man bland annat: 

  • Spänning och frekvens 
  • Jordfel-, och kortslutningsströmmar 
  • Isolationsresistans (EN61557-2) 
  • Kontinuitet (EN61557-4) 
  • Sling- och ledningsmotstånd (EN61557-3) 
  • Utlösningstid för enheter för restström (Residual Current Devices, RCD) (EN61557-6) 
  • RCD-utlösningsström (EN61557-6) 
  • Fasrotation (EN61557-7)
  • Jordningsmotstånd (EN61557-5) 

I det här sammanhanget är mätinstrumenten och hur väl de går att lita på av avgörande betydelse. 

Ett mätvärde säger som regel något användbart och kvalitativt om det vi mäter. Det betyder att om svaret på frågan ”har det någon betydelse om dina mätresultat är felaktiga?” är nej, varför mäter du ens då? När du inte vet hur tillförlitligt ditt mätinstrument är innehåller resultaten från mätningen en betydande riskfaktor.                                 

Kalibrering säkerställer tillförlitliga mätresultat

Kalibrering är ett begrepp som förekommer allt oftare i olika sammanhang. I standarden ISO 9000 står bland annat ”som en viktig del i att skapa förtroende för mätresultatens giltighet” och ”om mätutrustningen av någon orsak befinns vara felaktig bör det avgöras om resultaten från tidigare mätningar påverkats negativt och vidtas lämpliga åtgärder. Med regelbunden kalibrering bekräftas att du kan lita på dina mätresultat. 

Kalibrering av installationstestare

Instrumenttillverkarna rekommenderar att man kalibrerar en installationstestare varje år. Förutom flera funktionskontroller omfattar en typisk kalibrering en verifiering av många viktiga mätpunkter. 

Tabellen nedan visar några valda exempel för olika instrumentfunktioner:

InstrumentfunktionKalibreringsstegReferensvärde
(Exempel)
ToleransgränsElsäkerhetsstandard
Volt AC1 – 6230 V/45-66 Hz ± 2.1 V 
Insulation RISO7 – 311000 V/195 MΩ ± 3.2 MΩIEC 61557-2
Continuity RLO32 – 4418 Ω (10 mA / L-N)     ± 0.33 ΩIEC 61557-4
LOOP ZI45 – 56180 Ω (L-N) ± 3.6 ΩIEC 61557-3
RCDtrip current57 – 6630 mA (0⁰/180⁰)-0, +10 %IEC 61557-6
RCDtrip time67 – 6930 mA (30 ms) ± 1.3 msIEC 61557-6
Earth Resistance70 – 712 Ω ± 0.5 ΩIEC 61557-5

Genom att regelbundet kalibrera dina installationstestare får du en bekräftelse på att du kan lita på dina mätresultat och att du gör det som krävs för att säkerställa att en elinstallation är korrekt utförd och säker för slutanvändaren. 

 

Lars Andersson,
Teknisk chef, Kalibrering

 

Lars Andersson är teknisk chef för kalibrering på Intertek, med många års erfarenhet inom teknikområdet mätteknik och kalibrering. Bl.a. från ABB och Fluke, och idag arbetar han även som teknisk bedömare åt Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

 

Blogg