Livsmedel och lantbruk

Intertek hjälper livsmedelsindustrin och lantbrukssektorn världen över att säkerställa kvalitet, äkthet och säkerhet – längs hela värdekedjan från frö till fat.

Idag är livsmedelsproduktion en global angelägenhet. En råvara som serveras som en del av en rätt i Stockholm kan ha börjat sitt liv i en annan världsdel och passerat ett stort antal mellanhänder på sin väg till tallriken. Samtidigt ställer konsumenterna höga krav på maten de äter. Intresset för var maten kommer ifrån – hur växten har odlats eller djuret fötts upp – vad den innehåller och hur den hanterats på vägen växer. Även de regulatoriska kraven kring livsmedelsproduktion och -distribution ökar stadigt. 

Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som utsädes- och livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning, supply chain management och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. 

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00