Label validation – märkningsgranskning

Intertek hjälper företag världen över att följa regler och krav på märkning av livsmedel.

Märkningen på en livsmedelsprodukt är konsumentens främsta källa till information vad gäller näringsinnehåll, ursprung och hantering. För att skydda konsumenterna från falsk eller missledande information finns därför i de flesta länder strikta regler kring hur märkningen ska utformas och vad den ska innehålla.

Med vårt globala nätverk av experter hjälper vi företag att följa de krav på märkning av livsmedel som gäller på de flesta av världens marknader. Vi granskar nuvarande märkning för att säkerställa att den lever upp till de krav som ställs på den marknad där produkten ska säljas. Vi erbjuder även utredning av vilka krav och regler som gäller på olika marknader samt stöd i arbetet med att ta fram märkning som lever upp till reglerna.

Eftersom vi har ett antal livsmedelslaboratorier i vårt nätverk – bland annat i Malmö – kan vi dessutom erbjuda den analys av exempelvis allergener, näringsinnehåll och artidentifiering av kött som ligger till grund för märkningen.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk