Provning och certifiering av produktionsutrustning

Oavsett om ert företag tillverkar utrustning som tillagar, värmer, förbereder eller kyler kan vi erbjuda en fullständig provnings- och certifieringslösning.

Vi kan erbjuda den expertis ert företag behöver för att nå ut på världsmarknaden - från regulatorisk rådgivning till slutgiltigt godkännande av produkten. När vi provar en produkt enligt gällande hygienkrav, kan vi vid samma tillfälle också genomföra säkerhets-, gas-, prestanda- och EMC-provning.

Liksom övrig elektrisk och elektronisk utrustning måste utrustning för livsmedelproduktion uppfylla kraven för CE-märkning för att få säljas i Europa. Vi hjälper våra kunder att ta fram det underlag som krävs. Många tillverkare väljer dessutom att använda våra välkända certifieringsmärken, både för marknadstillträde och som kvalitetsstämpel att produkten har godkänts av en oberoende part.

Kraven för produktionsutrustning som ska säljas iandra delar av världen, som till exempel Nordamerika skiljer sig från EU-kraven. Vi erbjuder en heltäckande lösning som tar era produkter ut på marknaden, snabbt och kostnadseffektivt. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk