Livsmedelscertifiering

En certifiering stärker produkterna och konkurrenskraften och visar att företaget tar ansvar för en säker livsmedelsproduktion.

De flesta stora grossister och detaljister inom livsmedel kräver idag att deras leverantörer kan visa att de tar ansvar för säkerhet och spårbarhet hos de livsmedel de producerar eller säljer. Det ansvaret tar man effektivt genom att certifiera sig enligt en standard för säker livsmedelsproduktion, t ex FSCC 22000, ISO 22000, BRC eller IFS (International Food Standard). För butiksledet finns Svensk Standard för livsmedelshantering i butik som de flesta av våra kända dagligvarukedjor använder sig av. 

För konsumenterna blir det dessutom hela tiden viktigare med spårbarhet och miljöhänsyn i livsmedelsproduktionen. För de företag som vill visa att de tar detta på allvar erbjuder vi certifiering enligt Krav och EU Ekologiskt för ekologisk livsmedelproduktion och MSC och ASC CoC för hållbar och spårbar fisk och skaldjur. 

Våra livsmedelsrevisorer har lång erfarenhet från livsmedelsbranschen och djup förståelse för produkter och processer. Det gör att revisionen blir en viktig del i företagets förbättringsarbete.

 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk