KRAV och EU Ekologiskt

Intertek erbjuder en helhetslösning för kvalitet och livsmedelssäkerhet. I den ingår självklart också certifiering enligt EU ekologiskt och KRAV.

Certifiering enligt KRAV och EU ekologiskt är en del av Interteks breda meny av certifierings- och analystjänster för livsmedels- och lantbrukssektorn. Eftersom vi erbjuder ett stort antal certifieringar finns goda möjligheter att integrera revisionerna och på så sätt spara både tid och pengar.

Om EU ekologiskt

EU ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Även de länder som exporterar ekologisk mat till EU måste följa dessa regler. Enligt EU:s regler ska en ekologisk produkt märkas med märket för EU ekologiskt. Det betyder att en KRAV-märkt produkt även ska märkas med EU ekologiskt, trots att KRAV:s egna regler i många fall är striktare.

Om KRAV

KRAV är Sveriges mest kända märkning för ekologisk mat, med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV:s regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, butik, storhushåll, restaurang och fiske, med mera.

Intertek Certification AB  erbjuder certifiering enligt KRAVs regler 2024-2025 av följande produktion: Livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering, hantering av utsäde och plantor, import och införsel av produkter samt certifiering av marknadsförare.

 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk