MSC och ASC Chain och Custody-certifiering

För hållbart fiske och spårbarhet från hav till slutkund.

Organisationerna Marine Stewardship Council (MSC) och Aquaculture Stewardship Council (ASC) delar både historia och visionen om ett hållbart, ansvarsfullt och spårbart fiske.

MSC fokuserar på hållbart och ansvarsfullt fiske av vilda fiskar och skaldjur och lyfter fram och belönar certifierade organisationers arbete för att skydda haven och trygga framtida tillgång på fisk och skaldjur. Den senaste versionen av MSC:s standard för hållbart fiske, V3.0, publicerades i oktober 2022 och innehåller bättre skydd för havslevande organismer samt strängare krav på fiskeriförvaltning och efterlevnad.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) driver världens ledande certifieringsprogram för ansvarsfullt odlad fisk och skaldjur. ASC:s standarder innehåller strikta krav för ansvarsfull fisk- och skaldjursodling som uppmuntrar odlarna att odla med omsorg om fisken, miljön och människorna på och runt odlingen.
MSC och ASC CoC spårbarhetscertifiering.

Spårbarhetsstandarden säkerställer att en produkt från ett certifierat fiske eller en certifierad odling med den blå MSC-märkningen eller den gröna ASC-märkningen hålls åtskild från icke-certifierbara produkter och kan spåras tillbaka till en certifierad källa eller leverantör.  För att detta ska fungera måste alla företag i leveranskedjan vara certifierade enligt spårbarhetsstandarden, inklusive stormarknader och restauranger, bearbetningsföretag, distributörer och lager.

ASC använder MSC CoC-standarden för att verifiera ursprunget för fisk och skaldjur som säljs som ASC-certifierade med hjälp av en tilläggsmodul som tar upp aspekter specifika för odlad fisk och skaldjur, såsom livsmedelssäkerhet och antibiotikadetektion.

Intertek är ett av världens största certifieringsorgan inom MSC och ASC CoC och är ackrediterade att certifiera enskilda anläggningar och flera anläggningar tillsammans enligt MSC och ASC. Vi tillhandahåller även gruppcertifiering enligt båda standarderna. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk