MSC- och ASC CoC-certifiering

Certifiering enligt välkända standarder för hållbart fiske och spårbarhet från hav till slutkund.

Efterfrågan på spårbar och hållbar sjömat ökar i världen. Marine Stewardship Councils (MSC) standarder definierar både krav på fisket och på dem som säljer och marknadsför den MSCmärkta fisk. 

Miljöstandarder för välskött och uthålligt fiske och odlad fisk och skaldjur 

MSC CoC gäller för vildfångad fisk och skaldjur. För att ett fiske ska kunna certifieras enligt standarden måste det uppfylla tre huvudprinciper som handlar om fiskbeståndets tillstånd, fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets skötsel. På samma sätt fungerar ASC CoC för odlad fisk och skaldjur. 

Spårbarhetsstandarder för fisk och skaldjur (odlad och viltfångad) 

Innan en fisk- eller skaldjursprodukt kan bära MSC:s miljömärke måste alla företag i leveranskedjan ha genomgått en ingående spårbarhetsrevision. På så sätt kontrolleras varje länk i kedjan som garanti för att MSC- och ASC-märket bara används på fisk och skaldjur från certifierade hållbara fisken och odlingar.

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk