Maskiner och verktyg

Ett heltäckande tjänsteerbjudande för tillträde till världens marknader.

Under de senaste tio åren har marknaden för eldrivna verktyg och trädgårdsmaskiner gått igenom ett teknikskifte. Sladdar har ersatts av batterier, något som också drivit fram nya regulatoriska utmaningar på de flesta marknader.

Detta teknikskifte speglas exempelvis i utvecklingen av den nya standarden IEC 62841, som påverkar provningen av både produkter och batteripackar. Under de närmaste åren med start redan 2019 ersätter IEC 62841 och dess EN-, UL- och CSA-motsvarigheter tidigare standarder som IEC 60745, IEC 61029 och IEC 60335.

Provning och certifiering

Intertek har lång erfarenhet av provning och certifiering av verktyg och trädgårdsmaskiner. Våra provningsrapporter används som underlag för CE-märkning såväl som för internationella tredjepartscertifieringar som CB eller våra egna ETL- och S-märken.

I våra labb runt om i världen provar vi elsäkerhet enligt alla standarderna ovan samt EMC, energieffektivitet, radio och miljötålighet. Vi är också experter på batteriprovning, bland annat enligt transportstandarden UN 38.3 och säkerhetsstandarden IEC 62133.

Global Market Access

För den som är osäker på vilka regler som gäller på olika marknader eller hur CE-märkningen bäst hanteras erbjuder vi kravutredningar och rådgivning. Vi har också lång erfarenhet av hantering av certifikat, ansökningar och registrering för tillträde till de flesta marknader världen över.

ISO-certifiering

Som ett av världens ledande företag inom ISO-certifiering av ledningssystem kan vi erbjuda certifiering enligt exempelvis ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00