Medicintekniska produkter

Med Intertek får ni snabbt tillträde till världens alla marknader. Våra heltäckande tjänster inom provning och certifiering lotsar era produkter smidigt i hamn.

Medicintekniska produkter är av naturliga skäl hårt reglerade. När en teknik kan vara direkt livsavgörande växer kraven på säkerhet och kvalitet. För att undvika dyra och utdragna regulatoriska processer behöver medicintekniska företag fokusera på regelverk genom hela produktutvecklingsprocessen. 

Intertek Sverige är ett ”Center of Excellence” för medicinteknik inom Intertek. Vi erbjuder alla de tjänster ni behöver för att snabbt komma ut på marknaden. 

 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00