Hantering av klagomål - Intertek Semko AB

Vår process för behandling av klagomål kopplat till våra provnings- och kalibreringslaboratorier samt klagomål och överklagande av certifieringsbeslut administreras av vår opartiska kvalitetsfunktion.

Processen innefattar:

  • Registrering av ärende
  • Grundorsaksanalys som ligger till  grund för åtgärder
  • Genomförande och uppföljning av eventuella åtgärder
  • Återkoppling till den som framfört klagomålet
  • Rapportering i ledningsgrupp
  • Rapportering i rådgivande opartiskhetskommitté bestående av externa intressenter

För behandling av klagomål kopplade till våra provnings- och kalibreringslaboratorier samt klagomål och överklaganden av certifieringsbeslut, kontakta Kvalitetsansvarig, Henrik Wikström: henrik.wikstroem@intertek.com