BEAB

Ska du sälja din produkt i Storbritannien? BEAB Approval Mark är ett märke ägt av Intertek som visar att produkten är provad och uppfyller relevant europeisk elsäkerhetsstandard.

BEAB-märket riktas sig främst till den brittiska marknaden och utfärdas av Interteks certifieringsorgan i Storbritannien. Märket påvisar att produkten har provats av ett oberoende tredjeparts-laboratorium och att produkten uppfyller kraven enligt LVD (Lågspänningsdirektivet). På vårt laboratorium i Stockholm kan vi erbjuda provning för BEAB-certifiering. 

Produkter som kan BEAB-certifieras är :

  • Hem och Hushållsprodukter
  • Transformatorer
  • IT och hemelektroniska produkter
  • Belysning 
  • Laboratorieutrustning.
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av produkter