ENEC

Intertek ser till att du snabbt och smidigt får tillträde att sälja dina produkter på den europeiska marknaden.

ENEC är ett certifieringsmärke för elektriska produkter som visar att du efterföljer europeisk standard (EN). ENEC-märket är accepterat i 22 länder i Europa.

ENEC-märkning kan tillämpas för bland annat ljusarmaturer med tillhörande komponenter, hem- och hushållsprodukter, hemelektronik, IT-utrustning, skyddstransformatorer, kopplingsdon, kontroller, filter, batterier och verktyg.

Endast certifieringsorgan insynade och godkända av ETICS, såsom Intertek Semko AB, får utfärda ENEC-märket. Det gör att konsumenter och återförsäljare kan känna sig säkra på att den produkt de köper är säker. I takt med att produkter blir mer och mer utbytbara, och eftersom CE-märkningen är självdeklarerad och inte kräver oberoende provningar, blir ENEC-märket och andra märken från opartiska provningsföretag allt viktigare. De förmedlar den säkerhet som kunderna efterfrågar.

ENEC-märket visar att:

 • produkten uppfyller den tillämpliga EN-elsäkerhetsstandarden och EN-kraven på prestanda.
 • tillverkaren tillämpar ett kvalitetssäkringssystem enligt EN29000/ISO 9000.
 • tillverkaren har en verifierad produktionskontroll
 • certifieringsorganet utför årliga fabriksinspektioner och uppföljningsprovningar.
Läs mer om ENEC-certifiering på ETICS hemsida.
   
   
   
   
   
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00
   

  Certifiering av produkter