G-märkning (Gulf Mark) för produkter som importeras och säljs i Mellanöstern

Sedan 1 juli 2016 är G-märket obligatoriskt för alla lågspänningsprodukter som ska säljas i medlemsländer inom Gulf Standardization Organisation (GSO).

G-märket har tagits fram av standardiseringsorganet Gulf Standards Organization, GSO, för att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos viss elektrisk utrustning och vissa elektriska produkter som ska säljas i GSO:s medlemsländer. Bland annat granskas kriterier som konstruktion, tillverkningsbarhet och livslängd.

Sedan 1 juli 2016 är G-märket obligatoriskt för alla lågspänningsprodukter som ska säljas i dessa Gulf-länder. För produkter som tas upp på regelverkets så kallade Lista 2, krävs dessutom granskning och godkännande från ett anmält organ (Notified Body) för märkningen. 

Intertek erbjuder  rådgivning  och hjälp för G-märkning och andra regulatoriska krav i Mellanöstern.Vi anpassar tjänsterna utifrån ditt företags behov, bl a erbjuder vi provning, certifiering, rådgivning och praktisk hjälp med granskning av exempelvis riskanalys, teknisk fil och deklaration. Tack vare vårt globala nätverk av laboratorier kan vi erbjuda lokal hjälp oavsett var i världen ni vill sälja era produkter.

Inom Intertek finns nio anmälda organ (Notified Bodies) för certifiering av lågspänningsprodukter i enlighet med Gulfmärkningsprogrammet (G-märket), däribland Intertek Semko i Kista. Ackrediterade Intertek-laboratorier finns även i Tyskland, Storbritannien, USA och Brasilien. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av produkter