HAR

Intertek HAR är ett europeiskt märke och certifieringssystem för tillverkare av kablar.

Certifieringsmärket Intertek HAR (Agreement on the use of a harmonizaiton marking for cables and cords)innebär att kablarna har provats mot relevant harmoniserad europeisk standard, inklusive fabriksinspektion och årliga omprovningar, enligt de specifika krav som ställs inom systemet.

Förutom Sverige, är Tyskland, Norge, Danmark, Österrike, Ungern, Grekland, Belgien, Finland, Italien, Nederländerna, Spanien, Schweiz och Portugal medlemmar i HAR-certifieringssystemet.

Läs mer om HAR på ETICS hemsida.

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av Produkter