LPC - Limited Production Certification

Certifiering av elektrisk produktionsutrustning i små serier för den nordamerikanska marknaden.

Vår Limited Production Certification fungerar som en dörröppnare till marknaden i USA och Kanada för maskiner och utrustning som säljs i ett fåtal enheter. 

Utvärderingen sker på plats vid ert tillverkningsställe och innebär en inspektion av utrustningen och ingående komponenter samt ritningar och eventuella märkningar. Efter godkänd utvärdering får utrustningen märkas med Interteks ETL LPC-märke och säljas överallt på marknaden i USA och Kanada. I certifieringen ingår även en inspektion hos slutkunden för att säkerställa att utrustningen monterats och installerats på ett korrekt sätt.

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av produkter