FCC-listning och TCB-review

Intertek ger dig tillgång till USA-marknaden på ett snabbt och effektivt sätt genom vår lokala TCB-reviewer och vårt FCC-listade laboratorium.

Den som vill sälja telekom och radioprodukter i USA behöver få sin produkt testad av ett FCC-listat eller ackrediterat laboratorium och certifierat av Federal Communications Commission (FCC) för EMC/Telekom.

Intertek kan handlägga och göra alla tekniska bedömningar lokalt. Intertek i Sverige har nu som första land i Europa en lokal sk TCB-reviewer. Det innebär att du kan få hjälp med att få dina telekom och radioprodukter smidigare igenom processen. Detta sparar dig tid och mycket arbete - Intertek sköter hanteringen åt dig.

Så här ser processen ut:

1. En ansökan skrivs och Intertek går igenom och ser till att all information finns med och skrivs på rätt sätt.
2. Interteks TCB-reviewer granskar rapporten och godkänner den när den är ok.
3. Rapporten skickas till Interteks kontor i USA som gör den formella ansökningen till FCC.
4. FCC ställer ut certifikatet och produkten är nu godkänd för försäljning i USA. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av produkter