Möt Interteks vibrationsexpert - Håkan Mårtensson

Intertek har många experter med hög teknisk kompetens. Här får du veta mer om vår vibrationsexpert Håkan Mårtensson som hittills samlat på sig 35 års erfarenhet inom miljötålighet med betoning på vibration.

Sedan 2016 arbetar Håkan på Interteks enhet inom miljötålighet som Senior Project Engineer och som Technical expert inom vibrationsprovning. I tidigare anställningar har Håkan arbetat med miljötålighet och vibration på Rise, Ericsson och MSS (en tidigare leverantör inom miljötålighetsutrustning).

Under ett vibrationsprojekt arbetar Håkan med kunden under hela produktutvecklingsprocessen och säkerställer att en konstruktion, ett material eller en komponent är funktionell, robust och tillförlitlig och håller för vibration och stötar i tilltänkt miljö. Håkan Mårtensson

I Håkans roll ingår först att stötta kunden i prototypstadiet på olika sätt. I standardserien för vibrationer, IEC 60068, är det mest fokus på hur man ska utföra tester, men inte på vad och vilka vibrationsnivåer. IEC 60721 är till exempel en klassificeringsstandard av miljöförhållanden som är bra att utgå ifrån. I denna fas hjälper Håkan därför ofta kunden med att både välja rätt produktstandarder och att göra standardtolkningar utifrån produktens tilltänkta miljö. I det dagliga arbetet tar Håkan även fram ett lämpligt testupplägg och diskuterar igenom testets utförande med kunden. 

Under designfasen behöver många kunder också stöd i valet av fixtur till vibrationsprovningen.

– Det gäller att tänka igenom hur testobjektet skall fästas in på vibratorn med en bra fixtur. Jag har tyvärr sett många dåliga fixturer genom åren, säger Håkan. Här går jag igenom kritiska delar inför det fortsatta arbetet. Uppfyller fixturen rätt frekvensområde för att testresultatet ska bli tillförlitligt?  När fixturen är bra är min rekommendation att man alltid gör en provning på en prototyp.

Att vibrationsprova redan på prototypstadiet spar både tid och pengar, menar Håkan. Ju tidigare man kan identifiera och åtgärda kvalitetsbrister, desto enklare och mer kostnadseffektivt blir det. Att ändra konstruktionen precis innan lansering blir oftast både svårt och kostsamt.

– Jag har bland annat stött på sprickbildning, komponenter som lossnar och mekaniska och elektriska fel i slutprovningen, säger han. Allt detta är fel som oftast kan undvikas genom att prova prototypen under designfasen.

Inom vibrationsområdet arbetar Håkan med ackrediterad vibrationsprovning inom sinusoidal, shock, rough handling & shocks och random på Interteks vibrationslabb i Järfälla och i Kista norr om Stockholm. I hans roll ingår även att prova enligt kundens egna specifikationer eller specifikationer som han tar fram tillsammans med kunden. Håkan arbetar med en stor variation av produkter som till exempel produkter för rymden, telecom, flyg, transport och medicinteknisk utrustning.