HALT-provning

Spara tid och resurser. Upptäck fördelarna med HALT-provning.

Öka tillförlitligheten

Att mäta en produkts tillförlitlighet är ett sätt att öka kvaliteten på produkten och minimera risken för att produkten går sönder vid användning. HALT (Highly Accelerated Life Testing) simulerar verkliga förhållanden samt ytterligare och förhöjda förhållanden som produkter kan utsättas för ute på marknaden.

Syftet med testet är att belysa brister i produktens design och ge underlag till förbättringspunkter. Genom att redan i prototypstadiet korrigera brister och fel får man en tåligare och mer driftsäker produkt i slutändan, vilket leder till färre reparationer, minskade garantikostnader och nöjdare kunder.

Stress bortom normal användning

Under testet utsätts produkten, delar av produkten eller enskilda komponenter för ökande nivåer av påfrestning i form extremt höga och låga temperaturer, vibrationer och snabba växlingar mellan hetta och kyla. Syftet är att stressa produkten bortom normal användning för att hitta dolda konstruktions- eller materialfel.

HALT kan snabbt och enkelt utföras på produkter från en mängd olika branscher, som t. ex. hushållsprodukter, elektronik, belysning, batterier, fordonskomponenter, industriprodukter och medicinteknisk utrustning.

Hitta de svaga länkarna

Målet med HALT är att få fram data för att förbättra produktens kvalitet, funktionalitet och tillförlitlighet. Det kan handla om materialnedbrytning (smältning, förvridning, etc.), mekaniska problem (brytning, sprickbildning, etc.) eller potentiella elektriska problem (diskontinuiteter och variationer i förändringen av den elektriska prestandan). Resultatet visar under vilka förhållanden en produkt går sönder eller slutar att fungera och var de svaga länkarna i konstruktionen finns.

Spara tid och resurser

För att få den information som behövs utan att slösa tid och resurser bör HALT utföras så tidigt i produktionsfasen som möjligt. Att säkerställa produktens tillförlitlighet i så tidigt skede som möjligt innebär ökad kvalitet, tålighet och driftsäkerhet, färre reparationsärenden, minskade garantikostnader och nöjdare kunder i slutändan.

 

Fakta

Temperaturintervall: -100° C – +200° C

Kylnings-/uppvärmningshastighet: 70° K/min

Max. vibrationsnivå: 50 gRMS

Frekvensområde: 2 – 10 kHz

Vibration: 6 frihetsgrader (3 linjära, 3 roterande)

Chock: Upprepad chock i flera frihetsgrader

Max. viktbelastning: 200kg

+ 46 8 750 00 00
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00