Provning och verifiering av maskinsäkerhet

Intertek erbjuder provning och verifiering av maskinsäkerheten för överensstämmelse med EU:s maskindirektiv och liknande regler för marknader världen över.

Standarden EN 60204-1 ”Maskiners elutrustning” tillämpas av de flesta som bygger maskiner och elutrustning. Standarden EN 60204-1 är ett sätt att uppfylla de grundläggande kraven i Maskindirektivet avseende elsäkerheten. 

Syftet med standarden är att främja:

  • Säkerhet för person och egendom
  • Enhetlighet i hur maskinen reagerar på kommandon
  • Enkelhet vid underhåll

Standarden börjar i maskinens/maskinernas anslutningspunkt/er till det matande nätet. Den omfattar alla elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska utrustningar och system som tillhör maskiner som omfattas av EU:s maskindirektiv. 

Förutom provning enligt EN 60204-1 kan vi erbjuda komplett motsvarande provning för maskinsäkerhet enligt IEC, ANSI och UL.

 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00