Regulatoriska nyheter från Intertek Medical Notified Body

Medicinteknikexperterna från Intertek Medical Notified Body har samlat de senaste nyheterna från den regulatoriska arenan.

Läs mer om nya riktlinjer från MDCG, hur EU underlättar för tillverkare av medicintekniska produkter under den pågående pandemin, hur långt inplementationen av Eudamed har kommit och mycket med i första utgåvan av Regulatoriskt Nytt från vår Notified Body inom medicinteknik.

 

 

 

Provning och certifiering av medicintekniska produkter

Intertek erbjuder ett brett spektrum av tjänster för medicintekniska företag.