EDGE - certifiering för en jämställd arbetsplats

EDGE minskar jämställdhetsgapet, ökar trovärdigheten och stärker varumärket.

Trots att vi i Sverige uppmärksammat, diskuterat och arbetat med jämställdhetsfrågan i många år finns fortfarande ett gap mellan utfästelser och konkreta resultat. Med en EDGE-certifiering kan ert företag minska det här gapet.

EDGE erbjuder en väl underbyggd struktur och metodik för att hitta utvecklingsmöjligheter och mäta framsteg på jämställdhetsområdet. Det gör EDGE genom att utvärdera policies, planer och konkreta åtgärder inom fem viktiga områden:   

  • samma lön för samma arbete
  • rekrytering och karriärmöjligheter
  • ledarskapsutveckling
  • flexibilitet på arbetsplatsen
  • företagskultur

Varför Edge behövs

Idag är 24 procent av Sveriges börs-VD:ar kvinnor, kvinnor utgör bara 23 procent av alla ledningsgrupper och kvinnor som grupp tjänar fortfarande i genomsnitt 89,3 procent av männens löner. 

Samtidigt visar rapporter att bolag med kvinnor i styrelsen presterar bättre. Jämställda bolag har dessutom lättare att rekrytera de bästa talangerna.

EDGE är en tredjepartscertifiering. Det betyder att obereonde revisorer utvärderar jämställdhetsarbetet – och därmed en ökad trovärdighet i kommunikationen kring jämställdhet.  

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00