FSC® (FSC-A000519)

FSC® (Forest Stewardship Council®), främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt bruk av världens skogar. Då skogscertifiering enligt FSC:s skogsbruksstandarder är grunden för att märket ska kunna användas på en färdig vara måste även tillverkare och leverantörer vara FSC-certifierade.

FSC är ett globalt, helt fristående, certifieringssystem för uthålligt skogsbruk och spårbarhet av skogs- och träprodukter. Intertek erbjuder FSC-certifiering av skogsbruk och spårbarhet. 

Skogsbrukscertifikat

Svenska FSC tar fram FSC:s skogsstandard för Sverige. Denna uppfyller de internationella Principer & Kriterier som fastställts av Internationella FSC. Certifieringen bygger på att certifierade produkter kan spåras genom hela produktionskedjan - från skogen, genom förädlingskedjan till återförsäljarna.

Spårbarhetscertifikat

Spårbarhetscertifiering är en internationell standard och säkerställer att företag har rutiner och arbetssätt som garanterar att endast FSC-certifierad råvara säljs som FSC-certifierad. Företag certifierade mot spårbarhetsstandarden kan använda certifieringen för att visa att de uppfyller EUTR (EU:s Timmerförordning).

Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. 

Läs mer om FSC skogsbrukscertifiering här.

Läs mer om FSC spårbarhetscertifiering här.

Vid klagomål
Information om hur ni lämnar in ett klagomål finns i våra processer för hantering av klagomål. Alla klagomål hanteras av Intertek.

Vi utreder alla klagomål och överklaganden i enlighet med ”FSC Complaint and Appeal Procedure” (FSCs Klagomålsprocess) som är tillgänglig på engelska här. Vid klagomål riktade mot ett av Intertek certifierat företag bör den klagande först ha försökt lösa problemet med företaget i fråga innan ni kontaktar oss. Överklagande av negativa certifieringsbeslut fattade av Intertek ska vara Intertek tillhanda senast 30 kalenderdagar efter att beslutet erhållits. Interteks FSC-klagomålsprocess kan göras tillgänglig på det nationella språket vid begäran.  

 

 

Du kanske även är intresserad av

PEFC-certifiering (PEFC/05-45-274)
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00