Ta pulsen på era processer med en gap-analys

Vill ni ta reda på om era processer verkligen är effektiva? Eller om ni är redo för en certifiering? Med en gap-analys får ni en tydlig bild av var ni kan bli bättre.

Det är era mål och behov som styr vilken sorts gap-analys som ska göras. Resultatet sammanställs i en överskådlig rapport, vilken ger er en tydlig bild av er organisations styrkor, svagheter och nödvändiga förbättringsåtgärder. Vi har märkt en ökad efterfrågan av gap-analyser inom flera olika områden.

Några exempel på efterfrågade gap-analyser är att ta reda på:

• Är ni redo för en certifiering eller en ny standardversion, t ex ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö), ISO 45001 (Arbetsmiljö), ISO 27001 (Informationssäkerhet), ISO 37001 (Anti-korruption) eller FSSC 22000 (Livsmedelssäkerhet)?

• Är ert befintliga ledningssystem redo att integreras med nya ISO-certifieringar?

• Har ni utmaningar inom en specifik affärsprocess och vill identifiera förbättringsåtgärder? 

Det finns många fördelar att göra en gap-analys med Intertek. Våra revisorer är redan väl insatta i de nya standardutgåvorna och har stor erfarenhet av gap-analyser, revisioner och certifiering. En annan fördel är att Interteks revisorer alltid får höga betyg i våra löpande kundundersökningar vad gäller branscherfarenhet och kunskapsnivå.

Kontakta oss gärna om en gap-analys

Vill ni ta pulsen på era processer och är intresserade av att veta mer om hur en gap-analys kan hjälpa er? Klicka här så kontaktar vi dig. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00