ISO 20000 – certifiering av IT-tjänster

En certifiering enligt ISO 20000 underlättar tillämpningen av ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och hjälper leverantörer av IT-tjänster att öka kvaliteten i leveransen, både till interna och externa kunder.

ISO 20000-1 är den första internationella standarden för planering, styrning och kontroll av IT-tjänster (IT Service Management). Den riktar sig till organisationer som levererar IT-tjänster, t ex infrastruktur eller applikationssupport, externt och internt och ger både en övergripande struktur och konkreta verktyg för att ständigt förbättra tjänsteleveransen. Standarden är dessutom anpassad till och helt kompatibel med ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och underlättar avsevärt tillämpningen av denna.

För organisationer som upphandlar IT-tjänster är ISO 20000 ett utmärkt stöd för att utvärdera leverantörer. Den anger tydliga krav som ska ställas på en tjänsteleverantör för att skapa nytta både för kunden och för tjänsteleverantören. Den som väljer en certifierad leverantör kan vara trygg i att den leverantören arbetar aktivt med att ständigt förbättra sin verksamhet och sin leverans.

Intertek har på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpt företag runt om i världen att certifiera sig enligt ISO 20000 i många år. Vi erbjuder mer än bara ett certifikat: vi ger våra kunder de verktyg som behövs för att hantera och utveckla sin leverans av IT-tjänster på ett effektivt sätt. 

Fördelar med ISO 20000-certifiering:

  • Definition av era nödvändiga processer för att kunna erbjuda en pålitlig leverans av IT-tjänster.
  • Det skapas ett processorienterat angreppssätt för att skapa, implementera, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra.
  • Ni förebygger kritiska affärsrisker genom att identifiera, hantera och mildra risker som påverkar er verksamhet och leveranskedja.
  • Ni får en mer proaktiv riskminimering och en snabbare återhämtning efter en attack. 
  • Ni får praktiska verktyg och planer för effektivitet, riskminimering och kontinuitetshantering.
  • Ni stärker både ert förtroende och varumärke med er kvalitetssatsning. 
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer och intressenter.

Integrerade revisioner

Om ni planerar att certifiera er enligt flera olika ISO-standarder rekommenderar vi integrerade revisioner som innebär att vi tittar på era processer i alla certifierade områden samtidigt. När olika mål sammanförs ser man tydligt kopplingarna och hur de relaterar till varandra, vilket både är kostnadseffektivt utvecklar verksamheten. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00