PEFC (PEFC/05-45-274)

PEFC är ett globalt system för certifiering av skogsbruk och spårbarhet av skogsprodukter.

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) är ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och spårbarhet av certifierade träprodukter. Certifieringen bygger på att certifierade produkter kan spåras genom hela produktionskedjan - från skogen till återförsäljare.

Skogsbruks- och entreprenörscertifikat

Det svenska PEFC-systemet erbjuder skogsbrukscertifiering och entreprenörscertifiering. Dessa standarder gäller för svenska skogsägare och företag. Skogsägare och skogsentreprenörer kan certifiera sig direkt, via en ackrediterad certifierare som Intertek, eller via ett så kallat certifieringsparaply. Mindre företag kan också certifiera sig via ett certifieringsparaply givet att vissa förutsättningar är uppfyllda. Certifierade skogsägare och företag bedriver ett skogsbruk som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart genom hela produktionskedjan.

Spårbarhetscertifikat

Spårbarhetscertifiering är en internationell standard som säkerställer att företag har rutiner och arbetssätt som garanterar att endast PEFC-certifierad råvara säljs som PEFC-certifierad. Spårbarhetsstandarden har uppdaterats för att även uppfylla kraven i EUTR (EU:s Timmerförordning).

Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med PEFC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda PEFC:s märke. 

Läs mer om PEFC skogsbruks- och entreprenörscertifiering här.

Läs mer om PEFC Spårbarhetscertifiering här

Nya PEFC standarder för spårbarhet och användning av varumärke 

Den 14 februari 2020 kom nya internationella standarder för spårbarhet och användning av PEFC:s varumärke. Med anledning av COVID-19 som påverkar våra möjligheter att resa och att utföra revisioner har datumen för uppdateringarna ändrats. Vi kommer börja att revidera mot nya standarden från den 14 februari 2022.

För mer information om förändringarna läs mer här:

Engelska

https://pefc.org/news/covid-19-guidance-for-certification-bodies-and-certified-companies 
https://standards.pefc.org/latest-news/revised-standards-approved-by-the-pefc-general-assembly 
https://storage.googleapis.com/pefc-platform/pefc.org/media/2019-05/e4e41dd6-8afe-4a15-a89a-d7637624c00c/baad1934-d587-542e-a9de-7555a3900bce.pdf

Svenska

https://pefc.se/nyheter/overgangsperiod-for-nya-sparbarhetstandarden-forlangd-till-14-augusti-2022 


 

 

 

 

 

Du kanske även är intresserad av

FCS-certifiering
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00