Certifiering av ledningssystem för flyg- och rymdindustrin - AS 9100-serien

Med vår långa erfarenhet av systemcertifiering i flyg- och rymdteknikbranschen kan vi erbjuda oöverträffad sakkunskap och kompetens.

Flyg- och rymdteknik är en av världens mest reglerade branscher. För att överhuvudtaget komma i fråga som leverantör måste ni kunna visa att ert företag följer branschstandarder inom kvalitetsledning. Att ert företag är certifierat enligt AS 9100C, AS 9003, AS 9110A eller AS 9120A är ofta ett obligatoriskt krav. 

Intertek var bland de första ackrediterade certifieringsorganen för AS 9100-serien och är idag en av de fem största i världen räknat i antal AS-registrerade företag. Med vårt nätverk av välmeriterade och erfarna revisorer – många med AIEA-kompetens (Aerospace Industry Experienced Auditors) – kan vi hjälpa ert företag med er certifiering, oavsett på vilken marknad i världen ni verkar. 

 
+ 46 8 750 00 00
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00