Hållbarhetsrevision av biobränslen

Med över 1 000 revisorer i över 100 länder erbjuder Intertek skräddarsydda revisionslösningar för hela leveranskedjan.

Enligt EU:s Renewable Energy Directive (RED) för biobränslen (biogas, etanol och bioolja), måste företag genom hela leveranskedjan – från råvaruproduktion till slutanvändare – genom ett kontrollsystem kunna visa att deras produkter uppfyller ett antal kriterier för hållbarhet. I Sverige gör man detta genom att ansöka om ett hållbarhetsbesked hos Energimyndigheten.

För att beviljas ett hållbarhetsbesked måste kontrollsystemet genomgå granskning av en oberoende tredjepart. Intertek erbjuder den oberoende tredjepartsgranskning av ditt företags kontrollsystem som krävs för att ditt företag ska kunna ansöka om hållbarhetsbesked.

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00