Energiledningssystem - ISO 50001

Just nu är ISO 50001 den standard som växer mest runt om i världen. Allt fler företag och organisationer ser effektivare energianvändning som ett måste för att minska klimatavtrycket.

Ett energiledningssystem enligt ISO 50001 ger ett ramverk för förbättringar och effektiviseringar som leder till bättre energiprestanda. Med ISO 50001 sparar organisationen pengar samtidigt som man hushållar med världens resurser och bidrar till att bromsa klimatförändringarna. 

En certifiering enligt ISO 50001 visar att organisationen menar allvar med sitt engagemang för miljö och klimat. ISO 50001 passar alla verksamheter – stora som små. Den återkommande oberoende granskning som en certifiering innebär, ger ytterligare hjälp och stöd på vägen mot en hållbarare verksamhet.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00