Certifiering av ledningssystem för fordonsindustrin - ISO TS 16949

Med ISO/TS 16949 behöver leverantörer och underleverantörer inom fordonsindustrin nu bara använda sig av ett enda dokument för att uppfylla alla internationella standarder för kvalitetsledning.

Standarden ISO/TS 16949 har utvecklats av International Automotive Task Force (IATF), en sammanslutning av biltillverkare och andra intressenter i syfte att öka kvaliteten inom fordonsindustrin. Den definierar kraven för kvalitetsstyrningssystem för design och utveckling, produktion, montering och installation av fordonsrelaterade produkter för bilindustrin. 

Certifiering enligt ISO/TS 16949 

  • Det intygar för era kunder att er organisation prioriterar en effektiv kvalitetssäkring och en systematisk ständig förbättring. 
  • Det visar att era produkter uppfyller lagstiftnings- och säkerhetskrav.
  • Ni identifierar och hanterar risker i er organisation på ett systematiskt som driver innovation och förbättringar.
  • Ni får en plan för att löpande utveckla produktiviteten och effektiviteten
  • Ni säkerställer att er organisation följer etiska praxis och företagets sociala ansvar, till exempel i ert arbete mot mutor.

Intertek erbjuder en mängd olika tjänster som granskning, kontroll, provning, kvalitetssäkring och certifieringstjänster. Sedan vi 1994 utfärdade vårt första QS-9000-certifikat har vi utfört tusentals granskningar över hela världen för företag inom bilbranschen. Vår unika kombination av sakkunskap och global räckvidd ger oss den insikt vi behöver för att erbjuda verkligt kostnadseffektiva granskningslösningar.

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00