Kundanpassad andrapartsrevision

En oberoende revision anpassad för era behov eller era intressenters krav hjälper er att följa upp att arbetssätt och processer är effektiva. Våra kompetenta ISO-revisorer hjälper er att kvalitetssäkra de områden ni vill fokusera på.

Utöver de revisioner som ingår i våra olika ISO-certifieringar erbjuder vi även kundanpassade andrapartsrevisioner. Ett par extra ögon på er verksamhet hjälper till att identifiera förbättringsområden och effektivisera processer. Ofta handlar det om att våra kunder vill revidera en enskild process eller ett affärsområde i syfte att kvalitetssäkra attdet lever upp till egna mål, lagar eller andra intressenters krav. 

Revisionsrapporten från Interteks erfarna ISO- revisorer blir ett värdefullt beslutsunderlag i ert förbättringsarbete. När ni anlitar Intertek för en kundanpassad andrapartsrevision får ni en affärspartner som är dedikerad till att hjälpa er att säkerställa starkare och mer transparenta processer för kvalitetssäkring och samtidigt spara värdefull tid och pengar.

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

ISO-certifiering av ledningssystem