Riskminimering

Vi hjälper företag och organisationer att identifiera, förebygga och hantera risker i sina leverantörskedjor, processer och produkter.

All affärsverksamhet innebär ett visst mått av risk. Produkter som skadar användaren eller inte fungerar som de ska, bristande arbetsmiljö, hacker-attacker, bedrägeri, skattefusk, insider-affärer, sabotage och förfalskning är reella och allvarliga hot, men även bristande ledarskap, slarv eller ren inkompetens vid fel tillfälle kan leda till skadat varumärke och förlorade intäkter.

I nästan 100 år har vi på Intertek hjälpt företag och organisationer att minimera risker i sin verksamhet och ta välunderbyggda affärsbeslut. Vi är ackrediterade att testa att elektriska produkter och batterier är elsäkra, miljötåliga och energieffektiva och att certifiera affärsprocesser för bättre motståndskraft mot cyberattacker, informationsstöld, miljö- och arbetsmiljörisker, kvalitetsproblem och korruption. Dessutom gör vi varje år över 60 000 leverantörsrevisioner världen över för att säkerställa att uppförandekoder och hållbarhetsmål följs upp genom hela leverantörsledet.  

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 

Intertek

Provning

Ackrediterad provning av bland annat elsäkerhet, EMC, miljötålighet, energieffektivitet och radio.

Intertek

Certifiering av produkter

Genom certifiering och märkning av era produkter visar ni både myndigheter och konsumenter att ni lever upp till kraven.

Intertek

Regulatory compliance

Nå nya marknader snabbt, smidigt och säkert med våra tjänster inom regulatory compliance.

Intertek

Kalibrering

Vi har mångårig erfarenhet av kalibrering, tillämpad mätteknik och kvalificerad instrumenthantering.

 
Intertek

ISO-certifiering av ledningssystem

En ISO-certifiering ger ökad trovärdighet och stärker varumärket – lokalt och globalt.

Intertek

Hållbarhet

Tjänster för trovärdighet och transparens i hållbarhetsarbetet.

Intertek

Rådgivning

Våra erfarna konsulter stöttar i frågor om kemikaliehantering, regulatory compliance och energilagring.

Intertek

Utbildning

På Intertek Academy delar våra experter med sig av sin kunskap.