Säkerhet och övervakning

Intertek hjälper tillverkare av säkerhetssystem och kameraövervakning till snabbt marknadstillträde världen över.

I Intertek får ert företag en global partner med djup kompetens inom provning och certifiering. Vi kan hjälpa er visa att era produkter uppfyller kraven i EU:s radiodirektiv (RED), EMC-direktiv, lågspänningsdirektiv (LVD), REACH-förordning och Byggproduktförordning (CPR) eller möta krav på testrapporter, verifikat och certifieringar på de flesta marknader utanför EU.

I ackrediterade provningslabb i Kista, Leatherhead (UK) och Lexington (USA) provar vi bland annat elsäkerhet enligt IEC/EN 62368, EMC för larmsystem enligt EN 50130-4 och branddetekterings- och brandlarmsystem enligt EN 54-serien.

Interteks batteriteam i Kista är ett av världens vassaste och erbjuder ett brett spektrum av provnings- och konsulttjänster för batterier. Vi utför bland annat prestanda-, miljötålighets- och säkerhetsprovning av batterier av alla typer och storlekar, regulativa kravutredningar, felanalyser och haveriutredningar och modellering och simulering.

Förutom provning och certifiering erbjuder vi rådgivning både inom CE-märkning och kemikalielagstiftning. Intertek är dessutom ett av världens ledande företag inom ISO-certifiering av ledningssystem med ackreditering för bland annat ISO 9001, 14001, 50001, 27001 och 45001.

Vi erbjuder bland annat:

  • Provning av elsäkerhet enligt IEC/EN 62368-1
  • Provning av EMC för larmsystem enligt EN 50130-4
  • Provning av EMC för  branddetekterings- och brandlarmsystem enligt EN 54-serien
  • Provning enligt EN 54-serien (brand och räddning)
  • Certificate of Consistency of Performance (Notified Body under byggproduktförordningen, CPR)  
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00