Webinar: Så hanterar du registrering i SCIP

Från och med 5 januari 2021 är registrering i EU-databasen SCIP obligatorisk för alla varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av särskilt farliga ämnen (Substance of Very High Concern) på EU:s kandidatförteckning.

I vårt kostnadsfria webinar berättar Miriam Jallow, Senior Chemical Advisor, mer om: 

  • Bakgrund, innehåll och omfattning
  • Vilken information som krävs och hur den ska presenteras
  • Hur man kan arbeta för att systematiskt och effektivt samla in, rapportera och underhålla informationen.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till webinaret och lyssna när det passar dig.

OBS! Webinaret hålls på engelska.